Yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD=Age-related macular degeneration); okuma, araba kullanma veya çehreleri tanımada gerekli olan ‘keskin ve dosdoğru’ görme özelliğini sağlayan retinanın küçük, merkezi bölümü olan makulanın bozukluğudur.

Makula’nın çevresinde bulunan retina bölümleri zarar görmediği ve böylece periferal veya yan görme sağlanabildiği için AMD tam körlüğe yol açmaz. AMD 60 yaş üzeri bireylerde daha sık görülür ve genellikle kalıtımsaldır.

Makuler dejenerasyonun iki çeşidi bulunmaktadır. Daha sık görülen ‘kuru’ tarzı yaşlılıkla ve makula çevresindeki dokuların zayıflamasıyla bağıntılıdır. Bu tür yavaş gelişir ve az oranda görme kaybına yol açar. ‘Yaş’ olan şekli ise vakaların %20sini oluşturmakta ve görme fonksiyonu için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durumda retina gerisinde normaldışı kan damarları gelişmekte ve bunlar sıvı ile kan sızdırmaktadırlar. Eğer şiddetli ise bu durum görmenin tam ortasında geniş bir kör nokta oluşumuna yol açar ve ‘dosdoğru’ görüşün tümü kaybedilir.

İşaret ve semptomlar

Bulanık veya belirsiz görme, sayfa üzerindeki cümleler, telefon direkleri, binaların yanları gibi düz çizgilerin bozulması, görmenin merkezinde karanlık veya boş alan oluşumu.

Tedavi

Gözlüklerde ultraviolet korumasının kullanılması, beslenme desteği (A, C, E vitaminleri ve çinko)

Fotodinamik terapi, Göziçi ilaç enjeksiyonları (popüler)

Maküler dejenerasyon için laser tedavisi

Görme iyileştirilmesi