Retina Cerrahisi

Eğer retina dekole olursa cerrahi olarak düzeltilmelidir. Retinanın tekrar yerine yapıştırılması retina yırtığının kapatılmasını ve bu yırtıktan arkaya doğru göziçi sıvısının tekrar retina arkasına kaçmasını engellemeyi içerir.

Çeşitli cerrahi işlemler olmasına karşı amaç hep aynıdır : yırtıkların tamiri ve sıvının retina arkasına kaçmasını engellemek. Cerrahi işlemin türü dekolmanın şiddetine göre seçilir.

Küçük retinal yırtıklar varsa ve bu yırtıkların kenarlarında hiç retinanın arkasına sıvı kaçmadıysa veya çok az kaçmışsa genellikle bu bölge sadece lazer fotokoagulasyonu ile yapıştırılabilir. Bu işlemde retinanın kenarlarına lazer ile küçük yanıklar yapılır. Bu yanıklar retinayı arka dokulara yapıştırarak sıvının daha geriye kaçak yapmasını engeller.

Retinadaki yırtıklar dışarıdan -70 derece ile dondurularak da yapıştırılabilir. Daha az kullanılan bir yöntem olup, lazer kadar hassas değildir. Ancak lazer ile içeriden ulaşılamadığı durumlarda yardımcı işlem olarak bugün kullanılmaktadır.

Önemli miktarda sıvı retina altına kaçmışsa cerrahi gerekli olabilir. Cerrah bu sıvıyı çeşitli yöntemlerle direne ederek retinanın tekrar arka duvara yapışmasını sağler. Bu işlemden sonra lazer veya dondurma yöntemiyle yırtık yapıştırılır. Bazı zamanlarda dışarıdan göze özel bandlar (scleral buckle) yerleştirilerek, dışarıdan da duvarın içteki retinaya yaklaştırılması sağlanır. Komplike vakalarda vitrektomi denilen gözün içine girilerek retinanın arka duvara yapışmasını sağlayan özel cerrahiler gerekebilir.

Birçok dekolman modern cerrahi teknikler kullanılarak tekrar onarılabilir. Zaman zaman birden fazla cerrahi gerekebilir. Retina tekrar yatıştırılarak körlükten korunma ve bir miktar görme elde edilmesi sağlanabilir. Elde edilen görme yataneği dekolmanın süresi ve cerrahi öncesi retinanın durumuyla yakından ilgilidir.