Erişkin gözünde en sık görülen primer tumor koroid melanomudur. Genellikle pigmente bir tümör olup, retina gerisindeki kan damarı tabakası olan koroid’de gelişir. Koroid melanomunun belirgin semptomları olmamakta, genellikle rutin göz muayenesinde teşhis edilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde, bu kanser türü vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. Bu alanda uzmanlaşmış oftalmolojistler tarafından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi uygundur.

İşaret ve semptomlar

Genellikle asemptomatik; olası semptomlar olarak ışık parıltıları, bozuk veya değişmiş görme, yüzücüler

Tedavi

Harici ışın tedavisi; iyodin plak tedavisi, gözün alınması (enükleayson)

Tümörün çıkartılması