Pterygium; kornea dışına doğru gelişen normaldışı kama görnünümlü bir dokudur. Pterygium’un cerrahi olarak uzaklaştırılıp uzaklaştırılmaması, büyüklüğü ve kapsadığı alana bağlı olduğu kadar, yinelenecek iltihap eğilimine de bağlıdır. Eğer pterygium küçük fakat aralıklı olarak iltihaplanıyorsa, bu akut iltihaplı alevlenmeler sırasında oftalmolojist ılıman steroid göz damlaları önerebilir. Fakat pterygium’un görmeyi tehdit edecek kadar kornea üzerine doğru gelişme gösterdiği veya kronik iltihaplanma ve tahrişe neden olduğu durumlarda ise tıbbi müdahale ile uzaklaştırılması uygundur. Uzaklaştırıldıktan sonra pterygium’un tekrar etme olasılığı olağandır. Tekrar etmesini önlemek ve iltihabı azaltabilmek amacıyla ameliyat sonrası çeşitli göz damlalarının kullanımı önerilir.

Pterygium’un çıkartılması ayakta yapılan bir tedavi cinsidir. Kişinin hastanede gecelemesi gerekmemektedir. Ameliyat sonrası damla ve / veya merhemler uygulanmaktadır. Müdahaleyi takib eden bir ay boyunca ilgili göz kırmızı, şiş ve aşırı duyarlı olabileceğinden rüzgar ve parlak güneş ışığına karşı korunma sağlanmalıdır. Ameliyattan birkaç gün sonrasında okuma ve yazma rahatsızlık verici olabilir.