Önerilen tıbbi veya cerrahi işlemi / girişimi reddetme

Hasta adı:

1. Aşağıdaki bilgiler şahsıma ………………………….. (doktor adı) tarafından açıklanmıştır.

a. Belirtilen koşullara sahip olduğum:

b. Açıklanan işlem/girişimin önerilmiş olduğu:

c. Önerilen tedavini doğası:

d. Önerilen tedavinin gerekliliği ve amacı:

e. Önerilen tedavi veya girişim yerine uygulanabilecek ve onay vermediğim olası seçenekler:

f. Önerilen tedavi/girişimin veya yukarıda tanımlanan diğer seçenekler ile örtüşmeyen sonuçların doğası ve olabilirliği:

2. Önerilen işlem/girişimi kabul etmedeki başarısızlığım (eksikliğim) yaşamımı ve sağlığımı tehlikeye sokmaktadır, buna rağmen onay vermeyi reddediyorum.

3. Reddetme nedenim şudur:

• Hasta (veya hasta adına imza yetkisi olan kişi):

• Tarih: