Şaşılık cerrahisinde göz cerrahı gözü kaplayan konjonktiva dokusunda küçük bir kesi yaparak göz dışı kaslara ulaşır. Gözün şaşılığına bağlı olarak göz dışı kaslarında ileri veya geri yer değiştirmeler yapılır. Eğer kas gerginliği azaltılmak isteniyorsa geriye doğru yerdeğiştirilir (resesyon). Eğer kas güçlendirilmek isteniyorsa boyu kısaltılarak aynı yere dikilir (rezeksiyon).

Bazan her iki göze de cerrahi yapmak gerekebilir. Çocuklarda bu işlem yapılabilmesi için genel anestezi uygulanır. Lokal anestezi erişkinlerde uygulanabilir.

Eğer cerrahi uygulanacaksa erken uygulamak önemlidir çünkü çocuk ve bebekler normal görme ve binoküler görmeyi erken yapılan cerrahilerde daha çok ve çabuk kazanırlar. Normal görme ve binoküler görme elde etme kişi yaşlandıkça azalır fakat herhangi bir yaşta uygulanan cerrahi yan görmelerin artışını sağlar.