Olağan göz travmaları (yaralanmalar); göz küresinde parçalanma, göziçi yabancı maddeler, orbital kırıklar, göz ezikleri, retinal ayrılma, kornea ve konjunktivanın kimyasal yanıkları ve korneal aşınma olarak sıralanmaktadır. Oküler travmalar görmeyi önemli ölçüde etkilemekte ve hemen tedavi edilmediği takdirde görmeyi tehdit eder boyutlarda olabilmektedir. Yeni olmuş travmalar için primer ameliyat girişimi hemen yapılabilmektedir. İkincil tedaviler genelde daha sonraya ertelenmektedir. Vakaların çoğunda, basit gözlem en kontrollu tedavi olmaktadır.

 

İşaret ve semptomlar

Ağrı ve/veya ani görme kaybı.

Tedavi

Travmanın doğasına bağlı olarak medikal müdahale veya ameliyat.