Oküler photodynamic tedavi (OPT); yaşlanmaya bağlı maküler dejenerasyon (AMD=age-related macular degeneration) tedavisinde kullanılan oldukça yeni bir yöntemdir. OPT; intravenöz, ışığa duyarlı hale geçirici bir ilaç zerk edilmesinden sonra lazer uygulanmasını içeren bir yöntemdir. Uygulanan bu ilaç AMD’ye özgü olan normaldışı damarları arayıp bulur. Daha sonra ise hekim; ilacı harekete geçiren bir lazer ile damarları hedefler ve damarların tamamiyle kapanıp geri çekilmesini tetikleyen bir kimyasal reaksiyon meydana getirilir. OPT bir tedavi (çare,şifa) değildir. En iyi durumunda, görmenin daha fazla zarar görmesini durdurur. Arzu edilen sonuçlar için birkaç seans yapılması gerekmektedir.

OPT 2000 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. Yaşlılığa bağlı maküler yozlaşma etkisiyle oluşan extrafoveal neovaskülarizasyon ve bazı subfoveal neovaskülarizasyon tedavilerinde OPT’nin yarar sağladığı görülmüştür. Tipik choroid neovascülarizasyon tüm lezyonun %50 veya daha fazlasını oluşturduğu durumlarda etkili olduğu saptanmıştır.