Strabismus

Şaşılık gözlerin biribirlerine göre hizalarının bozuk olduğu durumdur. Bazan gözler içe bazan da dışa kayarlar.Aslında şaşılığın pek çok tipi vardır. Gözlerde şaşılık varlığı 4 aydan sonra önem kazanır. 4. aydan sonra devam eden bir şaşılık mutlaka bir göz doktoru tarafından görülmelidir. Tedavi edilmeyen bir şaşılık göz tembelliğine (ambliyopi) neden olabilir.

Strabismus (şaşılık); gözlerin hatalı ayarlanmasını tarif eden tıbbi bir terimdir. Bir göz tam karşıya bakarken, diğeri içe doğru (esotropia), dışa doğru (exotropia), yukarı doğru (hypertropia) veya aşağı doğru (hypotropia) hizalanamaktadır. Bu hatalı hizalanma durumu her zaman görülmekte veya arada gelip gitmektedir. Yanlış hizalanan göz bazı zamanlar düzelmekte ve düzgün olan göz yön değiştirmektedir.

Strabismus (şaşılık) yeni doğan bebeklerde görülebilir, fakat bebekliğin ileri veya çocukluğun erken devrelerinde görülme olasılığı daha yüksektir. Strabismus (şaşılık) tedavisi ertelenirse, amblyopia (tembel göz) gelişir ve kullanılmayan gözde görme kaybına yol açar. Strabismus (şaşılık) kısmi olarak, göze giren ışınların kırılma hatalarından dolayı,bundan başka; hastalığa, yaralanmaya veya kalıtıma bağlı olarak oluşmaktadır.

İşaret ve semptomlar

Düz olmayan bir göz; parlak güneş ışığında bir gözün kısılması; başın belirli bir yöne doğru eğilmesi; nesnelere çarpmak gibi hatalı derinlik algılaması belirtileri; strabismus (şaşılık) bulunan erişkinlerde çift görme.

Tedavi

Sağlam olan gözün kapatılması, gözlük kullanımı, bazı durumlarda egzersiz.

Botulinum Toxin (Botox)

Strabismus (şaşılık) ameliyatı