Myasthenia Gravis çeşitli derecelerdeki kas zayıflığı ile karakterize olan kronik, otoimmün, nöromusküler bir hastalıktır. Sinir dürtülerinin (impulslarının) kaslara iletişiminde oluşan bir bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır. Göz ve göz kapağını kontrol eden kaslar genellikle olaya dahildir.

İşaret ve semptomlar

Gün ilerledikçe ortaya çıkan veya ilerleyen çift görme ve göz kapaklarının düşmesi.

Tedavi

Nöromusküler iletiyi ve kas dayanıklılığını iyileştirmek veya normaldışı antikor üretimini baskılamak için ilaç kullanımı, bazı hastalarda timus bezinin ameliyatla uzaklaştırılması (timektomi), kandan normaldışı antikorları uzaklaştırma amacıyla yapılan bir işlem olan plasmaferesis.