Diplopia

Çift görme tek bir nesneden iki görüntünün algılanmasıdır. Bu görüntüler yatay, dikey veya çapraz olarak yer alır. Çocukluğun geç evrelerinde veya erişkin dönemde strabismus (şaşılık) ortaya çıktığında çift görme buna eşlik eden bir belirtidir. Gözler yanlış olarak hizalandığında, her birisi farklı bir simge görür. Bebekler ve küçük çocuklar, zarar görmüş göze gelen simgeleri bilinçaltının etkisiyle görmezlikten gelirler, böylece işaret ve semptomlar ya çok azdır ya da hiç yoktur. Çift görme katarakt, tümör ve çeşitli göz hastalıkları veya durumlarının (Graves’ Disease, Myasthenia Gravis) etkisiyle de ortaya çıkar.

İşaret ve semptomlar

Tek bir nesneden 2 görüntü algılanması, hayalet görüntüler.

Bağlantılı göz durumları

Graves’ Disease

Strabismus (şaşılık)

Myasthenia Gravis

Tedavi

Prisma camlar

Strabismus (şaşılık) ameliyatı

Botulinum Toxin (Botox)