Blefarospasm kontrol dışı göz kırpma veya gözleri kısmaya yolaçan, gözün çevresinde bulunan dairesel ‘orbicularis oculi’ kasının istemdışı spazm veya büzülmesidir. Esas blefarospasm her zaman iki taraflıdır (her iki gözü de kapsar) ve kontrol edilemeyen orofasyal, baş ve boyun hareketleriyle birlikte görülür; spazmlar genellikle uyku sırasında ortaya çıkar. Blefarospasm aşamalı olarak başlar, parlak ışıklar olduğunda veya yorgun olunan dönemlerde görülür.

Durum ilerleme kaydettikçe spazmlarda yoğunlaşır ve daha sık görülür. Blefarospasmlı kişilerin gözleri normaldir. Görsel rahatsızlık sadece göz kapaklarının zorunlu kapanışına bağlıdır. Çok ciddi durumlarda, blefarospasmlı hastalar işlevsel açıdan kör kabul edilebilirler.

İşaret ve semptomlar

Kontrol dışı göz kırpma, göz kapaklarının kapanması veya seyirmesi, ileri vakalarda görme azlığı.

Tedavi

İleri vakalarda orbicularis kasının ameliyatı.

Botulinum Toxin (Botox).