Retina Dekolmanı Cerrahisi

Eğer retinada ayrılma gözlenirse bunun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Tekrar düzeltme denildiğinde; retinal yırtığın kapatılarak, retinanın tekrar gözün arka kısmından ayrılmasını önleme işlemi anlaşılmaktadır. Çeşitli cerrahi işlemler mevcut olmasına karşın, her birinde esas olan retinanın altından sıvı geçişini önlemek amacıyla yırtık ve kırıkların tamir edilmesi düşüncesine dayalıdır. Kullanılan cerrahi işlem; ayrılmanın şiddetine bağlı olarak değişir.

Laser Fotokoagülasyon

Eğer çok az veya hiç retinal ayrılma gözlenmiyor ve sadece küçük retinal yırtıklar mevcutsa, bunlar genellikle lazer ile tamir edilebilir. Cerrah lazer kullanarak yırtıkların kenarlarında küçük yanıklar oluşturur. Bunlar yırtıkların kenarlarını kapatan yaralar oluşturarak, sıvının retinadan geçip retina altında toplanmasına engel olmaktadırlar.

Kriyoterapi

Retinal yırtık arkasında yer alan, gözün arka kısmındaki duvarın dondurulması genellikle lazer photocoagulation ile aynı şekilde işlev görmektedir. Yara dokusu oluşumunu tetikleyerek yırtığın kenarlarını kapatır, böylece retinadan sıvı geçip retina altında toplanamaz.

Cerrahi Tedavi

Önemli miktarda sıvı retina altında toplandıysa ve retinayı gözden ayırıyorsa, bu durumu tamir edebilmek amacıyla cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir. İlk önce retina arkasında biriken sıvının boşaltılarak, retinanın tekrar gözün arka duvarına uyum sağlamasına izin vermek gerekmektedir. Lazer photocoagulation veya dondurma yöntemi ile retinal yırtık kapatılır. Bazen şerit veya tampon (scleral buckle) kullanılarak, yara dokusu yırtıkları kapatana dek retina ile göz duvarının birlikte tutulması sağlanır. Karmaşık retinal ayrılmalarda ise, vitrektomi denilen bir işlem uygulanır.

Retina ayrılmalarının çoğu modern cerrahi tekniklerle tekrar birleştirilebilir. Genellikle bir adet operasyondan daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Retinanın tekrar birleştirilmesi ile körlük önlenir ve bir miktar görme sağlanır. Geri gelen görme duyusunun derecesi ise ayrılma sürecinin uzunluğu ve retinanın durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir.