Göz kanserleri tedavileri tümörün tipine ve yerine göre değişir. Bazı göz tümörleri tedavi gerektirmez. Diğer bazıları tıbbi veya radyasyon tedavisine alınır. Tümör gözü tahrip edecekse cerrahi çıkarılması önerilir. Enükleasyon hayatı tehtid edecek tümörlerde daha ziyade tercih edilir.

Değerlendirme ve tedavi en iyi bu konuda özelleşmiş göz cerrahları tarafından değerlendirilir.

Modern tekniklerle (İyot-125 plak brakiterapisi) göz içi kanser tedavisi Türkiye’de ilk kez tarafımızdan tedavi edilmiştir:

Özler SA, Eryıldırım A, Alaluf A, Astrahan MA, Liggett PE, Özkök S, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun tedavisinde episkleral radyoaktif iyod-125 brakiterapisi. XXVIII. Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2:545-547, 1994, Antalya.