[GENEL ONAM FORMUNA EK FORM]

RETİNA CERRAHİSİ

Haftalar, aylar veya yıllar sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar

1. Cerrahinin amacına ulaşamaması

2. Tekrar ameliyat gerektiren retina dekolmanı veya ameliyat edilemeyecek göz hali

3. Vitreus kanaması

4. Enfeksiyon

5. Artan göz içi basıncı (glokom)

6. Kötü veya hiç iyileşmeyen corneal defektler

7. Korneada bulanıklaşma veya skar dokusu

8. Hemen veya sonradan ameliyat gerektien katarakt

9. Çift görme

10. Gözkapağı düşmesi

11. Görme kaybına neden olan gözün hayati dokularının dolaşım bozulması

12. Kalıcı körlük, merkezi veya çevresel görme alanında görme kaybı

13. Göz kaybı

KRİYOPEKSİ

Retina cerrahisine ek olarak:

1. Ek cerrahi gerektirebilecek retina dekolmanı veya retina önü zarların oluşması

2. Yangı

3. Pigmenter bozukluklar

Ek yoruımlar

Hasta (veya hasta adına yetkili kişi imzası) Tarih