Görmeyi düzeltmek için standard refraktif işlemleri ve yeni tedavi modaliteleri geliştikçe hızla yeni imkanları kullanmaktayız. Bunlar arasında LASIK, LASEK/PRK, astigmatic keratotomi (AK), naturel lens replasmanları (NLR), fakik intraokülar lens implantasyonları ve akomodatif intraoküler lens implantasyonları bulunmaktadır. Her hastanın bireysel ihtiyacına gore bu tedavi modalitelerinden bir veya birkaçı seçilmektedir. Hastalarımız tam bir muayeneden geçtikten sonra kornealarının şekli ve kalınlıkları değerlendirilmektedir.  Lazer tedavisi adaylarına tedavilerin riskleri, avantajları veya alternatifleri hakkında detaylı bilgi verilmektdir.

Aşağıdaki fotoğraflarda lazer korneaya çarptıktan sonra nanosaniye basamaklarında korneadan yükselen duman görülmektedir. Tarafımızdan çekilen bu fotoğraflar dünyadaki ilklerdendir.

Özler SA, Neev J, Moreira H, Haznedaroğlu G, Berns MW. Excimer laser kornea ablasyonu: Korneadan fırlayan materyalin yüksek hız fotografisi. Türk Oftalmoloji Dergisi, 23:169-175, 1993.

dir.