Kliniğimizde Konan Non-Contact Robo speküler mikroskobui bulunmaktadır. Gözümüzün en ön kısmındaki saydam tabaka Kornea olarak isimlendirilmektedir. Kornea tabakası üzerine kontakt lensleri taktığımız, üzerinde lazer ameliyatları yaptığımız çok hassas bir dokumuzdur. Temel olarak 3 tabakadan oluşan kornea ortalama olarak normal bir insanda 1 mm nin yarısı (500 mikron) kalınlığındadır. En üstte kendisini çok hızla yenileme ve çoğalabilme özelliği bulunan epitel, orta kısmında en çok kalınlığı oluşturan ve lazer ameliyatlarında esas olarak tornalanan kısım olan stroma, ve en altta kendisini yenileme yeteneği olmayan ve korneaya hayati özelliğini sağlayan endotel tabakası mevcuttur.

Endotel hücreleri korneanın içindeki suyu dışarı pompalayarak bu dokuyu şeffaf hale getirmekten sorumludurlar. Hiç bir zaman tekrar çoğalamazlar ve daima azalmaktadırlar. Doğumda milimetre karede 3500 civarındayken yaşla azalarak 70 yaş civarındaki bir erişkinde 2000-2500 civarına düşerler. Ölen hücrelerin yerleri diğer hücrelerin genişlemesiyle ve kendilerini daha büyük hale getirmesiyle telafi edilir. Hiçbir zaman 1500/mm2 altına inmeleri arzu edilmez. Sayıları 1000/mm2 altına inerse ölü dokusundan alınan korneayla değiştirilme işlemi olan kornea nakline ihtiyaç duyulabilir. Kornea endotel hücrelerinin sayılarını azaltan başlıca faktörler yaş, göz içi ameliyatları (katarakt ameliyatları, ICL-implantable contact lenses vb.), korneanın kendi bazı hastalıkları (Fuchs-guttata, keratakonus vb.) ve kontakt lense bağlı endotelyopati (contact lens related endotheliopathy-CLRE) ‘dir.

Speküler Mikroskopi, biyomikroskopi veya korneal topografiyle ölçülemeyen bu çok önemli ve kornea için hayati değeri olan endotel hücrelerinin kalitesi ve miktarları hakkında hassas bilgiler edinmemizi sağlar. Bu dokunun daha fazla zararlanmaması için ameliyatlarda alınacak ek önlemleri veya hastaların kullandıkları kontakt lenslerin seçimi ve kullanım biçimleri hakkında da yardımcı olmamıza olanak sağlar.