Blepharoptosis (ptosis) sarkan göz kapağı için kullanılan tıbbi terimdir. Ptosis ameliyatı; üst gözkapağını kaldırmadan sorumlu olan esas kasın normal pozisyonuna getirilmesi amacıyla kaldırıcı kas tendonunun kısaltılması ve/veya tekrar bağlanması için tasarlanmıştır. Ameliyatın özelliği ptosis’in şiddetine ve levator kasın kuvvetine göre değişir. Temel ameliyat hedefleri; üst göz kapağının kaldırılarak normal görme alanının korunması ve diğer üst göz kapağı ile simetri sağlanarak görünümün iyileştirilmesidir.

Sarkan göz kapaklarını düzeltmek tıbbi bir gereksinim olarak değerlendirildiğinden çoğunlukla sigorta tarafından karşılanmaktadır.