Glokom Riskinizi Belirleyin

Glokom risk faktörlerinizi belirlemek için bu basit testi cevaplayın. Aşağıdaki kategorileri cevaplayıp kendinize bir skor belirleyin.

1. Aile öyküsü (Yakın kan bağı olanlar)
Anne/babada ve kardeş(ler)de glokom(3)
Kardeşlerden bir veya daha fazlasında glokom(3)
Anne/babada veya herikisinde glokom(2)
Ailede bilinen glokom yok(0)

2. Irk/etnisite
Beyaz/Caucasian(0)
Hispanik(1)
Siyah(2)

3. Yaş
50 den az(0)
50-64(1)
65-74(2)
75 üstü(3)

4. Son muayene
Son iki yıl içinde yapılmışsa(0)
2-5 yıl arasında yapılmışsa(1)
5 yıldan önce yapılmışsa(2)

Toplam puan 4 ten fazlaysa yüksek glokom riski, 3 orta derecede, 2 veya daha az ise düşük risk belirtmektedir.

Glokom tanısı alan bir kişinin tüm ailesi mutlaka muayeneden geçmelidir. Ayrıca, 60 yaş ve üzerinde yıllık muayeneler gerektiği unutulmamalıdır.