40 yaşından genç kisilerde, ambliyopi (göz tembelliği) sebebiyle oluşan görme kaybı vakalarına, diğer tüm göz hastalıklarının toplamından daha sık rastlanmaktadır. Ambliyopi, küçük çocuklarda görme gelişiminin bozulması nedeniyle görmenin azalması durumudur. Görme gelişiminin bozulmasındaki en sık rastlanan neden anizometropi( iki göz arasındaki numara farkının yüksek olması) ve/veya strabismus(şaşılık) vakalarıdır. Ambliyopinin ilk tedavisi, genellikle mevcut optik kusurların düzeltilmesi için verilen gözlük ile başlar ancak sadece gözlük kullanarak ambliyopi tek başına tedavi edilemez.ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü/Ulusal Göz Enstitüsü tarafından desteklenen son araştırmalar,doğru tedavi yönteminin kapama ve/veya damla kullanımı olabileceğini tekrar teyit etmektedir. Bu yeni araştırmalar görsel aktiviteler esnasında kapama yapılmasını önermektetir. Böylece ambliyopisi olan çocukta el-göz koordinasyonu teşvik edilecek ve bu da genellikle görme keskinliğinin düzelmesini sağlayacaktır.

Hem ambliyopik gözü “daha iyi görmeye” zorlamaya yardımcı olmak hem de daha gelişmiş el-göz koordinasyonu sağlamak üzere tasarlamıs olan bu görme terapi programı, içerdiği çesitli aktiviteler ile ilginizi çekerek görmedeki gelişmeyi daha güçlendirmektedir. Program, göz doktorunuz tarafından belirlenecek olan seviyede başlayacaktır. Doğru ve yanlış vereceğiniz tepkimeler ile görmenizdeki gelişme program tarafından otomatik olarak değerlendirilecektir. Sizin veya çocuğunuzun görmesi geliştikçe, program daha zorlayıcı seviyeye otomatik olarak geçecektir. Böylece hastanın performansı ile terapinin zorluğunun belirlenmesi sağlanmaktadır.

Tedavi esnasında hangi gözün kapatılacağı, size doktorunuz tarafından bildirilecektir. Tedavi haftada 5 gün, 30’ar dakika olarak uygulanır.

Çocuğunuzda veya kendinizde ambliyopi teşhis edildiyse, nüfusun %3’ününün muzdarip olduğu ve çocuklarda görülen görme kaybının ana sebeplerinden birisiyle karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Ambliyopi, numaralı gözlükle dahi devam edebilen bir görme düşüklüğüdür. Genellikle bir göz kayması (strabismus) veya iki göz arasındaki numaranın çok farklı olması (anizometropi) sebebiyle ortaya çıkar.

Anizometropik ambliyopi vakalarında, bir göz çok hafifçe hipermetrop iken, diğer göz orta derecede hipermetrop olabilir veya gözlerden birisi hafifçe miyop iken diğer gözde yüksek miyop olabilir. Dışarıdan bakınca fark edilen strabismus (göz kayması) sayesinde çocuklarda ambliyopi kolaylıkla tespit edilir. Anizometropik ambliyopi ise uygun bir görme keskinliği ölçümü yapılmadan veya göz doktoru tarafından damla kullanılarak muayene edilmeden tespit edilemez. Hastaya uygun numarada gözlük vermek, görmeyi düzeltmez. Ambliyopik yani “tembel göz”, gözlükle görmeye zorlanmalıdır. Doktorunuz size gözlük, kapama ve/veya damlalar yazarak ambliyopik gözü görmeye zorlama tedavisi verecektir. Bu tedaviyi doktorun öngördüğü şekilde uygulamak çok önemlidir.

En son yapılan Ulusal Göz Enstitüsü araştırmaları neticesinde, elgöz koordinasyon çalışmalarının ambliyopi tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. AmbP iNet programının amacı, ambliyopik gözün görme performansını daha iyi hale getirmektir.

AmbP iNet uygulaması, görme performansını arttırmak için tasarlanmış 11 çalışmadan oluşmaktadır. Çocuğunuz 6 çalışmayı her gün otomatik olarak yapacaktır. İlk zamanlarda hedefler büyük ve kolay görünür olacaktır. Ancak ilerledikçe, hedefler sistemik olarak gittikçe küçülecektir. Amaç, tembel gözü daha ufak detayları seçmeye zorlamak ve göz-el koordinasyonunu daha iyi hale getirmektir. Bir çalışma esnasında siz de yanında olup, çocuğunuzun ekrana fazla yaklaşmadığından emin olmalısınız. ÇOCUĞUNUZ İLE EKRAN ARASINDAKİ MESAFENİN 40 CM OLMASINA DİKKAT EDİNİZ. Ekrana yaklaşmak, hedeflerin daha büyük görünmesini sağlar ve yapılan çalışmaların amacına ulaşmasını engeller.

Her çalışma, talimatlar içeren yardım menüsü ile donatılmıştır. Aynı şekilde her çalışmanın ya klavye ya da fare ile yapılması gerekmektedir. Çocuğunuzu iyi bakması ve tahmin etmesi konusunda cesaretlendirmelisiniz. Zamanla hedefler giderek küçülecektir. Doğru yanıt verildiğinde uygulama “bip” sesi, yanlış yanıt verildiğinde “bop” sesi çıkaracaktır. Sadece doğru yanıt verildiğinde uygulamada ilerleme sağlanacaktır. Bu eğlenceli çalışmalar, ambliyopik gözün görme performansının düzeltilmesinde yardımcı olacaktır. Çocuğunuz performansını yükselttikçe, bir yıldız ile ödüllendirilecektir. Alınan yıldızlar, başarının ve düzelmenin işaretidir. Çocuğun ebeveynlerinden birinin yapıcı desteği de çok faydalı olacaktır. Doktorunuzun ne zaman son verebileceğinizi bildireceği bir sonraki muayeneye kadar haftada beş gün çalışma yapmanız önerilir.

Ambliyopi görme kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir. Ambliyopi tedavisinde kullanılan yöntemlerden en yaygını kapama tedavisidir. Son yıllarda kullanılan CAM görme uyarıcısı ile tedavi yönteminin , minimal kapama yöntemi ile birlikte görme keskinliğinde anlamlı artış sağladığı anlaşılmıştır.