PlusoptiX R 03 ile ner iki gözde aynı anda şu ölçümler yapılabilmektedir:
• Dinamik refraksiyon
• Değişik ışık koşullarında ve canlı olarak gözbebeği çapları
• Maksimum ve minimum gözbebeği çapları
• Gözbebekleri arası mesafe
• Dinamik akomodasyon
• Kappa Açısı
• Göziçi opasiteler 

Lasik ameliyatları gibi lazerle kırma kusurunu düzelten yöntemlerde plusoptix cerraha ve hastaya emniyet ve hassasiyet açısından önemli bilgiler verir.

Hassas pupillometri değişik ışık koşulları altında yapılarak Lasik sonrası komplikasyonların önlenmesinde kullanılır.

Reel-time yapılan pupillometri ölçümlerinin dinamik ölçüleri çıkarılabilir.

Ölçümler dijital olarak dokümente edilebilir ve video görüntüsü olarak saklanabilir.