Perioküler kortikosteroid enjeksiyonları ile bağlantılı komplikasyonlar

1. Koroidal veya retinal dolaşıma istenmeden yapılan enjeksiyon, emboli.

2. Göz küresinin delinmesi ile beraber oluşan devamlı görme kaybı / göz kaybı

3. Katarakt

4. Enjeksiyon yapılan veya diğer gözde oluşan geçici veya devamlı glokom (yüksek göz basıncı), tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirebilir (deponun kesilmesi veya glokom filtre ameliyatı).

5. Blepharoptosis

6. Proptosis

7. Orbital yağ atrofisi, fibrosis

8. Gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonları

9. Strabismus

10. Konjonktiva’ya ait kanamalar

11. Chemosis

12. Enfeksiyon

13. Enjeksiyona bağlı ağrı, senkop, yapışmalar, durumun kötüleşmesi, Cushing sendromu, pupiller genişleme

• Hasta İmza Tarihi:

• Tanık İmza Tarihi:

• Doktor İmza Tarihi: