Laser İn Situ Keratomileusis (LASİK); myopia (yakıngörüşlülük), hyperopia (uzakgörüşlülük) ve astigmatism’i iyileştirmek amacıyla ensizyonal ve lazer ameliyatını bir araya getiren bir tekniktir. LASİK’te gözü hissizleştirmek amacıyla bir damla anestetik uygulanır.

Cerrah özel bir aparey kullanarak korneanın içine doğru kesik oluşturur. Korneanın bir bölümü geri çekilerek kapak oluşturulur ve kornea dokularının iç bölümü ortaya çıkarılır. Göz; dahili kornea dokularından mikroskopik miktarlar uzaklaştırmaya programlanmış olan excimer lazer altına yerleştirilir. Dokunun uzaklaştırılması korneanın eğimini degiştirir. Eğer hasta yakın görüşlü ise, korneayı düzleştirmek veya eğimi azaltmak amacıyla, korneanın merkezi bölümünden doku uzaklaştırılır. Hastanın uzakgörüşlü olduğu durumlarda ise, korneanın eğimini arttırmak amacıyla korneanın periferal bölümlerinden doku uzaklaştırılır. Astigmatizm’i düzeltmek için ise, korneanın tüm yönlerde eşit eğimini sağlamak amacıyla belirli açılarda seçilmiş doku uzaklaştırılması gerçekleştirilir. Lazer enerjisi uygulandıktan sonra, açılmış olan kapak orijinal şekline dönüştürülür. Korneal doku olağanüstü doğal bağlanma özelliğine sahip olduğundan dolayı, dikiş kullanmadan etkin iyileşme sağlanmaktadır.

LASİK sonuçları hastaların %95inde kusursuz olup, 20/40 veya daha başarılı görme sağlanmaktadır. Tüm bu işlemin tamamlanması sadece birkaç dakika içinde olmaktadır. Cerrahi girişimi takip eden günde iyileşmiş görme elde edilmektedir. Belirli bir süre boyunca göz damlası ve gece koruması gerekli olmaktadır.