Pterygium kama şeklinde bir doku olup korneaya doğru dışarıdan uzanarak büyür. Büyüklüğü ve uzanma şekli dışında tekrarlayabilme özelliği de cerrahi olarak alınıp alınmamasında hekimin vereceği bir karardır. Küçük fakat zaman zaman kızarıyorsa o zaman hafif kortizonu göz damlaları ile akut yangısal fazları önlenebilir. 

Görmeyi tehtid edecek kadar kornea üzerine doğru büyümüşse veya kronik irritatif bir safhadaysa o zaman cerrahi önerilebilir. Sadece cerrahi tedavisi vardır. Alındıktan sonra beş kişiden birisinde tekrarlayabilir. Cerrahi sonrası bazı ilaçlar tekrarlamayı önlemede kullanılabilir.

İşlem kısa sürede tamamlanarak hasta evine gönderilir. Hastanede kalmayı gerektirmeyen ayaktan bir cerrahidir. Damla ve merhemler verilerek göz kapatılır. Ameliyattan sonra 15 gün kadar göz kızarık kalabilir. Rüzgar ve güneşten bu safhada korunmakta yarar vardır. Okumak ve yazmak cerrahiden sonraki birkaç gün konforsuz olabilir.