Pterygium

Pterjium kornea üzerinde görülen kama görünümlü doku gelişimidir. Pterjium oluşumuna yol açan etkenin ne olduğu bilinmemektedir; fakat güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmanın bir etken olabileceği düşünülmektedir. Pterjium genellikle yavaş gelişir ve bir noktadan sonra gelişimi durur. Çok nadir durumlarda görmeyi etkileyecek boyutlara ulaşabilir. Hastalar genellikle kozmetik etkenlerden dolayı pterjiumun uzaklaştırılmasını talep etmektedirler. Fakat pterjium ameliyatla uzaklaştırılırsa, tekrar büyüme olasılığı mevcuttur.

İşaret ve semptomlar

Gözün kornea bölümünde pembemsi oluşum.

Tedavi

Güneş ışınlarından korunma (güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapka); olası tahrişi ve kırmızılığı azaltmak için yağlı merhemler.

Pterjiumun ameliyatla çıkartılması.