Graves’ hastalığı (tiroid göz hastalığı) gözü çevreleyen kemiksi boşluk olan orbitanın bir rahatsızlığıdır. Dokuların şişmesi, normal dışı su ve beyaz kan hücrelerinin birikimi ile tanımlanmakta olup, gözün dışarı doğru fırlamasına yol açar. Gözün arka kısmından gelen bu baskı sonucu çift görme ve optik sinire baskı yapılması veya göz içindeki baskının artması (glokom) ile görmenin kendisine de zarar gelmesi olasılığı vardır. Graves’ hastalığı görülen bireylerde göz kapağı açılımları genişlediğinden dolayı ‘sabit bakış’ ifadesi bulunmaktadır. İleri vakalarda, gözün dışarı çıkıklığı ve göz kapaklarının geri çekilmesi sonucu kornea kurumakta ve koruma eksikliğinden dolayı yara izleri oluşmaktadır.

Graves’ hastalığının nedeni tam olarak anlaşılmamaktadır. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülmektedir. Tiroid bezinin fazla veya az çalışması ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Hastalığın bir veya iki yıllık ortalama bir süreci olup, semptomlar ilk başta kötüye gider, daha sonra ise düzelme görülür. Bazı hastalar herhangi bir tedavi gerektirmeden normale dönerken, diğerleri ise yetersizliğin minimum olduğu sabit bir duruma erişirler. Pek görülmemekle birlikte, belirgin Graves’ hastalığı semptomları gösteren hastalarda ciddi çift görmeler, şiddetli kornea ve optik sinir zararları, hatta körlüğe bile rastlanabilir.

İşaret ve semptomlar

Çekici olmayan bir görüntü, ağrı veya kumsu bir his veren göz rahatsızlığı, zayıf veya çift görme.

Bağlantılı göz durumları

Çift görme (diplopia).

Tedavi

Ilımlı vakalar: kuru gözleri rahatlatmak için yapay gözyaşları veya yağlı oftalmik merhemler.

Şiddetli vakalar: kortikosteroidli ilaç kullanımı, harici radyasyon, veya optik sinir üzerinde baskıyı azaltmak için bu tedavilerin bileşimi.

Orbital dekompresyon

Blefarıplasti

Strabismus (şaşılık) ameliyatı