Lazer Trabeküloplasti

[GLOKOM CERRAHİSİNE ONAM FORMUNA EK ONAM FORMU]

ARGON LAZER TRABEKÜLOPLASTİ (ALT)

SELEKTİF LAZER TRABEKÜLOPLASTİ (SLT)

ALT ve SLT cerrahileri açık açılı glokomda uygulanır. Lazer trabeküler ağ olarak bilinen direnaj sistemini tedavi etmek için kullanılır. Böylece göz içinde biriken sıvının dışarı daha çok çıkması ve göziçi basıncını düşürmek amaçlanır.

Bu işlemler bir kısım hastaya yararlı olmasına rağmen bazılarına yararlı olmamaktadır. Yararlı olacağı düşünülen vakalar glokomun tipine ve göziçi yapıların durumuna göre belirlenir. Doktorunuz herhangi bir kişide mutlaka veya ne kadar işlemin yararlı olacağı konusunda size garanti veremez.

İşlem bazen birkaç seans gerektirebilir. Lazer cihazı klinikte kullanılan mikroskoba benzer. Lazer bir miktar ses ve ışık çıkararak çalışır. Hemen hemen herkes işlemi ağrısız ve rahat bulduğunu söylemektedir. Genellikle 10-20 dk kadar bu işlem sürer.

İşlemden once ve sonra göz damlaları kullanmanız gerekecektir. İşlemden sonra göz tansiyonunuz artabileceği için 1-1.5 saat sonra göz tansiyonunuza bakılması gerekir. Gerekirse başka ilaçlar da yazılması gerekebilir. Çok ender olarak göz içi basıncı cerrahi gerektirecek kadar yükselebilir.

Bir çok hastada lazerden sonra bir kaç saat süren bulanık görme olur. Kalıcı görme kusuru kalma şansı çok küçüktür.

Lazer cerrahisi sonrası ilaçlar genellikle 1 hafta kullanılır. Bunlar arasında glokom ilaçları da bulunabilir. Lazerden sonra glokom ilaçlarının tamamen kesileceği garantisi verilemez, hatta bir çok hastada glokom ilaçları devam gerektirir.

Birkaç hafta sonra lazer tedavisinin etkisi anlaşılır. Yeteri kadar basınç azalması sağlanamadıysa tekrar aynı işlem veya filtrasyon cerrahisi önerilebilir.

Bu işlemde karşılaşılabilecek ender komplikasyonlar: göziçinde kanama, enflamasyon, katarakt, veya başka cerrahiler gerektirecek kadar göz içi basıncının artması.

HASTANIN ANLADIĞINI BELİRTEN ONAM CÜMLESİ:

Bu formda her karşılaşılabilecek komplikasyonu belirtmek imkanı yoktur. Bana önerilen işlemin sonuçları için hiçbir garanti verilmemiştir. Onam formunu okudum ve anladım; sorularıma tam anlamıyla cevap verilmiştir. Ben Op. Dr. ……………………….’e …………….. gözümün ameliyatı için yazılı onam veriyorum.

Hasta (veya hasta adına yetkili kişi)

Tarih