Nistagmus; gözlerin istem dışı, ritmik titreşimine verilen isimdir. Göz hareketleri; bir taraftan diğerine, aşağıdan yukarıya ve dairesel biçimde olabilir. Nistagmus’un bir şeklinde (pendular nistagmus), hareketin hızı her iki yönde de aynı olmaktadır. Diğer bir şeklinde ise (jerk nistagmus), göz hareketleri bir yönde diğerine oranla daha hızlıdır. Nistagmus doğum esnasında mevcut olabilir (konjenital) veya hayatın daha sonraki evrelerinde ortaya çıkabilir. Hayatın erken evrelerinde normaldışı binoküler fiksasyon sonucunda görülebilir. Bundan başka bir dizi göz hastalığına ve nörolojik hastalığa eşlik edebilir, ayrıca alkol ve belirli ilaçlara karşı reaksiyon olarakta gelişebilir.

İşaret ve semptomlar

Gözün yatay, dikey ve dairesel biçimdeki tekrar eden titreşimleri, başı sallama ve yana eğme, bulanık ve dengesiz görme.

Tedavi

Prizma, kontakt lens, gözlük

Strabismus (şaşılık) ameliyatı