Konjonktiva veya kornea yabancı cisim çıkarılması
Şelazyon eksizyonları
Yüzeyel deri lezyonları çıkarılması
Kornea sütür alınması
Kapak ve konjonktivanın minor yaralanmaları