Retinal Ayrılma

Retina göz küresinin arka bölümünü kaplayan ince bir zardır. Fotoğraf makinesindeki film gibi görev yapmaktadır; yani ışık hüzmelerini elektriksel kuvvete dönüştürerek bunların beyne taşınmasını sağlar. Bu işlevin düzgün olarak yapılabilmesi için, arkasında yer alan ‘koroid’ adlı tabaka; retinayı beslemek durumundadır. Hassas olan retinanın herhangi bir bölümü zarar gördüğünde, görmenin belirli ölçüde kaybedileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Yaşlanmayla birlikte yırtıklar oluştuğu gözlenir. Ayrıca peltemsi jelin (vitreous) büzülerek retinayı çekmesi sonucunda da yırtık veya delik oluşumu görülür. Retinal dokunun zaman içindeki dejenerasyonu da yırtıklar oluşturabilir. Yırtıklar genellikle perifer retinada oluştuğundan bunların görmeye etkisi pek yoktur. Eğer sözü edilen yırtık ve delikler retinal ayrılmaya yol açarsa, görmenin önemli ölçüde kaybolduğu gözlemlenir.

Retinal ayrılmaların çoğunluğu retinada meydana gelen bir veya daha fazla yırtık veya deliği takiben görülür. Yırtık veya delik oluştuğu zaman, gözün içini dolduran sıvı bu açılımdan geçerek retina arkasına ulaşır. Retina ise koroidden soyularak gözün merkezi kısmında yüzer hale gelir. Retina koroidden ayrıldıktan sonra, beslenmesini kaybeder ve işlevsiz hale gelir. Retinal ayrılma genellikle saatler veya günlerle tarif edilen hızlı bir şekilde görme kaybına neden olur.

İşaret ve semptomlar

Retinal yırtık ve delikler: ani ışık parıldamaları ve/veya yüzücüler.

Retinal ayrılma: görsel alanı kaplayan koyu bir gölge veya perde duygusu, eğer tüm retinada ayrılma görülürse körlük.

Tedavi

Laser fotokoagülasyon, kriyoterapi

Retinal dekolman ameliyatı

Vitrektomi