[GLOKOM CERRAHİSİNE EK ONAM FORMU]

LAZER İRİDOTOMİ (İRİDEKTOMİ)

Dar açılı glokomda uygulanan bir yöntemdir. Lazer gözün renkli kısmı olan iriste delik açmak amacıyla uygulanır. Bu şekilde göz içinde ön ve arka kamaralar arasında sıvı basıncı dengelenmiş olur. Sonuçta işlem genel göz içi basıncı düşmesine yarar. Ayrıca daha ileri basınç artışına ileride neden olabilecek iris ve kornea arasında yapışıklıklar da engellenir.

Bu işlemler bir kısım hastaya yararlı olmasına rağmen bazılarına yararlı olmamaktadır. Yararlı olacağı düşünülen vakalar glokomun tipine ve göziçi yapıların durumuna göre belirlenir. Doktorunuz herhangi bir kişide mutlaka veya ne kadar işlemin yararlı olacağı konusunda size garanti veremez.

İşlem bazen birkaç seans gerektirebilir. Lazer cihazı klinikte kullanılan mikroskoba benzer. Lazer bir miktar ses ve ışık çıkararak çalışır. Hemen hemen herkes işlemi ağrısız ve rahat bulduğunu söylemektedir. Genellikle 10-20 dk kadar bu işlem sürer.

İşlemden once ve sonra göz damlaları kullanmanız gerekecektir. İşlemden sonra göz tansiyonunuz artabileceği için 1-1.5 saat sonra göz tansiyonunuza bakılması gerekir. Gerekirse başka ilaçlar da yazılması gerekebilir. Çok ender olarak göz içi basıncı cerrahi gerektirecek kadar yükselebilir.

Bir çok hastada lazerden sonra bir kaç saat süren bulanık görme olur. Kalıcı görme kusuru kalma şansı çok küçüktür.

Lazer cerrahisi sonrası ilaçlar genellikle 1 hafta kullanılır. Bunlar arasında glokom ilaçları da bulunabilir. Lazerden sonra glokom ilaçlarının tamamen kesileceği garantisi verilemez, hatta bir çok hastada glokom ilaçları devam gerektirir.

Bu işlemde karşılaşılabilecek ender komplikasyonlar: göziçinde kanama, enflamasyon, katarakt, veya başka cerrahiler gerektirecek kadar göz içi basıncının artması, çift görme, iris ve lens arasında skar dokusu (sineşi), iridotominin tekrar kapanması ve yeni lazer tedavisi gereksinimi, ender olarak kornea veya retinaya hasar.

HASTANIN ANLADIĞINI BELİRTEN ONAM CÜMLESİ:

Bu formda her karşılaşılabilecek komplikasyonu belirtmek imkanı yoktur. Bana önerilen işlemin sonuçları için hiçbir garanti verilmemiştir. Onam formunu okudum ve anladım; sorularıma tam anlamıyla cevap verilmiştir. Ben Op. Dr. ……………………….’e …………….. gözümün ameliyatı için yazılı onam veriyorum.

Hasta (veya hasta adına yetkili kişi)

Tarih