Miyopi

Uzağı görememe olarakta adlandırılan myopi; bireyin yakındaki nesneleri uzaktakilere oranla daha belirgin görebildiği bir olgudur. Myopi gözün normalden daha uzun olduğu durumların sonucudur. Myopik gözde; uzakta bulunan nesnelerden gelen ışın hüzmeleri retinaya ulaşmadan önce odaklanır. Bunun sonucu olarak ise bulanık görme durumu ortaya çıkar. Myopide kalıtsal etkenin önemi olmaktadır; sık ve uzun yakın çalışma ise ilerlemesini etkileyebilmektedir. Okul çağındaki çocuklarda tespit edilir, ergenlik döneminde kötüleşebilir ve genellikle 20-40 yaş arasında ise dengelenmektedir.

İşaret ve semptomlar

Bulanık görme, uzaktaki nesneleri belirgin olarak görme eksikliği

Tedavi

Gözlük veya kontakt lens, Laser İn Situ Keratomileusis’i (LASİK) içeren refraktif ameliyat ve İntacs görme düzeltmesi.