AMELİYAT ÖNCESİ DOKTORUNUZA MUTLAKA SORMANIZ GEREKEN SORULAR
1- Katarakt ameliyatımı ne zaman olmalıyım?
2- Kötü görmemin sebebi sadece katarakt mıdır?
3- Cerrahınız katarakt ameliyatında ne kadar deneyimlidir?
4- Katarakt ameliyatımın sonucunu kötü etkileyebilecek başka bir problemim var mıdır?
5- Komplikasyona neden olabilecek başka bir genel sağlık sorunum var mıdır?
6- Gözümün içine suni mercek yerleştirilecek midir? Ne tür mercek? Uzağı ve yakını aynı anda görebilecek miyim?
7- Ne tür bir katarakt ameliyatı olacağım.
8- Aynı gün eve gidebilecek miyim?
9- Katarakt cerrahisinden sonra kötü görme veya körlük mümkün müdür?
10- Ben katarakt cerrasiniden sobra ne kadar iyi görebileceğim?
11- İyileşme süreci ne kadar surer?
12- En iyi görmeme ne zaman kavuşurum?
13- Katarakt cerrahisinden sonra gözlük kullanacak mıyım?
14- Gözlük gerekirse ne zaman reçete ne zaman yazılabilecek?
15- Günlük aktivitelerime, araba kullanmaya ve işe ne zaman başlayabilirim?