Glokom için herhangi bir tedavi olmamasına karşın, tedavi ile genellikle kontrol altında tutulabilmektedir. Yeni teşhis edilmiş glokom’da doktorların çoğunluğu göziçi basıncı kontrol altında tutabilmek için ilaç kullanımını tercih etmektedirler. Eğer ilaç tedavisi uygun değilse veya yetersiz kalırsa, glokom ameliyatı seçeneği düşünülebilir.

Laser trabeküloplastide (SLT veya ALT) gözün içindeki boşaltıcı kanallar yüksek enerjili bir ışık hüzmesi kullanılarak gerginleştirilmektedirler. Böylece gözden sıvı akışı kolaylaştırılarak göziçi basıncın azalması sağlanmaktadır. Açı kapanışlı glokom’da; laser kullanılarak, iris’te bir delik oluşturulur (iritodomi), ve böylece sulu sıvının boşaltma sistemine akışı kolaylaştırılır. Glokom filtrasyon ameliyatının (trabekülotomi) amacı; sıvının gözü terk edebilmesi için yeni bir açıklık yaratmaktır. Cerrah; gözün beyaz kısmı olan sklera’dan bir miktar dokuyu uzaklaştırarak sıvı boşalması için yeni bir kanal meydana getirir.

Glokom sonrası ciddi komplikasyonların görülmesi çok nadir bir durum olmakla birlikte, bu tip olayların her ameliyat sonra oluşabileceği de unutulmamalıdır. Ameliyat; oftalmolojistin bu girişimin yapılmasını, optik sinirdeki zararın oluşumunu devam ettirmekten daha güvenli gördüğü durumlarda tavsiye edilmektedir.