Kontakt Lens Servisleri; tüm yaşlardaki hastalar için alışılagelmiş kontakt lens provalarını, bundan başka keratoconus, korneal transplant, cerrahi aphakia ve korneal yaralanmaları olan hastalar için de özel kontakt lens uygulamalarını kapsamlı olarak sağlamaktadır.