Orbital dekompresyon ameliyatı; gözün arka kısmından kemik ve yağ uzaklaştırarak, orbit içeriklerine daha fazla alan sağlayabilmek amacıyla yapılır. Bu girişim sonucu göz oyuğundaki baskı hafifletilerek, optik sinire zarar gelme olasılığı da aza indirgenmiş olur. Dekompresyon için çeşitli teknikler mevcuttur. Kullanılan tekniğin cinsi vakanın özelliğine bağlı olarak değişmektedir.

Ameliyattan hemen sonra hastalar bir miktar çift görme deneyimleyebilirler. Bu durum zamanla iyileşmesine karşın bazı vakalarda göz kaslarını tekrar hizalayabilmek amacıyla ikinci bir operasyon gerekir. Görünümü iyileştirmek amacıyla ise kozmetik bir ameliyata gerek duyulabilir.