Göz yaklaşık 2.5 cm çapında küresel bir yapıdır. Ön yüzünde kornea denilen saydam bir kabarıklık vardır.

Korneaya komşu beyaz doku 3 tabakadan yapılıdır. En dışta kalın sklera vardır. Bu doku gözü çevreleyerek korumaya yarar ve saydam korneaya bitişiktir. Orta tabaka koroid olup damarsal bir tabakadır. Gözün ön tarafında korpus siliyare ve iris ile devam eden bir tabakadır.

En içteki tabaka retina diye isimledirilir ve ışığa hassas bir tabaka olup sinir liflerinden oluşmaktadır.
Göz bir fotoğraf makinesine benzer. İnsan gözü televizyon kamerasına da benzetilebilir fakat çok daha karmaşık bir yapıdır.