İschemic Optic Neuropathy

İschemic optic neuropathy; anlaşılamayan nedenler sonucu, optik sinirin bir bölümüne giden dolaşımın sekteye uğraması ile oluşan ani ve ağrısız görme kaybıdır. Bu hastalığa birincil olarak; 55 yaş üstünde ve genellikle yüksek kan basıncı olan, daha az sıklıkta ise şeker hastalığı görülen kişilerde rastlanmaktadır. Risk faktörleri olarak sigara içme alışkanlığı ve optik sinirin kendisinde görülen yapısal anomaliler sayılabilir. Hastalar bir gün aniden bir gözde ciddi görme kaybı ile uyanırlar. Gözün alt yarısında görülen görme kaybı en sık rastlanan sonucudur. Bu durum için ispatlanabilmiş bir tedavi olmamasına karşın, erken değerlendirilmesiyle yeni geliştirilen tedavilerden yararlanabilme şansı artmaktadır.

İşaret ve semptomlar

Bir gözde görülen ani görme kaybı (kısmi veya total)

Tedavi

Optik siniri korumak amacıyla yeni geliştirilen deneysel tedaviler; prizmalar, büyüteçler ve kısmi görüşün varolduğu durumlarda kullanılan diğer düşük görüş apareyleri.