Yaşlanmaya bağlı maküler yozlaşmanın (AMD=age-related macular degeneration) yaş şeklinin görüldüğü hastalarda uygulanan standard tedavi; lazer fotokoagülasyonu olmaktadır. Bu işlem; maküla’ya zarar veren sızdırıcı kan damarlarını tıkamak amacıyla yüksek odaklı bir ışık hüzmesini kullanmaktadır. Lazer fotokoagülasyonu en fazla, yaş AMD’nin erken devrelerinde etkin olmaktadır. Kaybedilmiş olan görmenin yerine konulmasını sağlamaz, fakat AMD’nin hızlı ilerleyişinin etken olduğu görme kaybı oranını yavaşlatabilir.

Klinik araştırmacılar, yaş AMD’nin tedavisine katkıda bulunabilmek amacıyla bir dizi iyileştirici seçenekler için araştırma yapmaktadırlar. AMD’nin kuru şeklinden etkilenen hastalarda ise; görme iyileştirilmesi, güneş korunumu ve multivitamin tedavisinden başka pek seçenek bulunmamaktadır.