Maküler Delik

Maküler delik bulunan hastalar ani bir şekilde keskin, merkezi görmeyi kısmi veya tam olarak kaybetmektedirler. Maküler delikler; göz yaralanmaları, belirli göz hastalıkları ve göz iltihaplanmaları ile oluşsa da, genelde normal yaşlanma sonucu ortaya çıktıkları bilinmektedir. Yaşlanma ile birlikte, gözde bulunan peltemsi jel büzülmekte ve retinadan ayrılmaktadır. Bu süreç sonucunda maküladan çekilme yaşanır ve böylece bir delik meydana gelir. Maküler delikler aşamalı olarak başlamakta ve merkezi görmenin bulanık ve çarpık olmasına yol açmaktadır. Tam kalınlaşmış maküler deliklere sahip hastalar merkezi görmede önemli bir kayıp deneyimlemektedirler.

İşaret ve semptomlar

Çarpık ‘dalgamsı’ veya bulanık merkezi görme; daha şiddetli olgularda merkezi gri alan veya kör nokta.

Tedavi

Vitrektomi