Tezler

1. Özler SA. Kliniğimizde pseudofaki çalışmaları ve sonuçları. Tıp Fakültesi Mezuniyet Tezi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 1985.

2. Özler SA. Vitreoretinal cerrahide sıvı-hava pompası modifikasyonu. Uzmanlık Tezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 1992

Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Hill RA, Özler SA, Profeta GA, Baerveldt G, Berns MW. Laser trabecular ablation (LTA): ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 28- May 3, 1990. Invest Ophthalmol Vis Sci. 31 (Suppl): 1674,1990.

2. Özler SA, Hill RA, Andrews JJ, Baerveldt G, Heuer DK, Berns MW. Infrared laser sclerostomies. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 28-May 3, 1990. Invest Ophthalmol Vis Sci. 31 (Suppl):1675,1990.

3. Runyon T, Alfaro DV, Kirkman L, Queiroz Jr. JM, Özler SA, Liggett PE. Prophylactic intravenous cefazolin in the management of experimental post-traumatic endophthalmitis. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32 (Suppl):197,1991.

4. Hill RA, Özler SA, Baerveldt G, Viscardi J, Keates RH, Lee M, Harrington JA, Berns MW. Ab-interno neodymium:YAG versus erbium:YAG laser sclerostomies in rabbits. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32 (Suppl):388,1991.

5. Queiroz Jr JM, Özler SA, Alfaro DV, Moreira Jr CA, Liggett PE. Histopathologic evaluation of subretinal perfluorocarbon liquids. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci 32 (Suppl):1046,1991.

6. Moreira Jr CA, Özler SA, Queiroz Jr JM, Alfaro DV, Runyon T, Liggett PE. Experimental intraoperative use of perfluorotributhylamine, perfluorodecaline and perfluoropolyether. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32 (Suppl);1049,1991.

7. Özler SA, Nelson JS, Queiroz Jr JM, Alfaro DV, Berns MW, Liggett PE. Photodynamic therapy of experimental choroidal melanoma model using chloroaluminum sulfonated phthalocyanine. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32(Suppl):2579,1991.

8. Liggett PE, El-Diri A, Özler SA. Tissue adhesives for retinopexy: a comparative study of synthetic versus biologic adhesives. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32(Suppl):2731,1991.

9. Berns MW, Özler SA, Liaw LL, Harner CF, Shimizu RW, Profeta G, Andrews JJ. Epithelial healing rate after excimer laser keratectomy in rabbits. ARVO abstracts, Sarasota, FL, April 29-May 4, 1991. Invest Ophthalmol Vis Sci. 32(Suppl):2837,1991.

10. Liggett PE, Dugel PU, Özler SA, Rao NA, Smith RE. Vitrectomy in steroid non-responsive cystoid macular edema. Presented at the 95th meeting of the American Academy of Ophthalmology, Anaheim, CA, October 13-17, 1991. Ophthalmology 8:(Suppl):131, 1991.

11. Moreira H, Queiroz Jr JM, Liggett PE, McDonnell PJ, Özler SA. Evaluation of corneal toxicity of two perfluorocarbon liquids. Presented at the Brazil Congress of Ophthalmology, Sao Paulo, Brazil, September 5-8, 1991.

12. Özler SA, Chong LP, Queiroz Jr JM, Liggett PE. Indocyanine green enhanced diode laser treatment of melanoma in a rabbit model. Third International Congress on Laser Technology in Ophthalmology. San Francisco, CA, May 22-25, 1991.

13. VickYi Shimoyma, Özler SA, Chong LP, Liggett PE. Indocyanine green enhanced diode laser treatment of melanoma in a rabbit model. ARVO abstracts, Sarasota, FL, May 3-May 8, 1992. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(Suppl):2801.

14. Queiroz Jr JM, Özler SA. Photodynamic therapy of experimental choroidal melanoma. Presented at the Brazil Congress of Ophthalmology, Sao Paulo, Brazil, September 3-6, 1992.

15. Özler SA, Astrahan MA, Liggett PE, Eryıldırım A, Alaluf A, Özkök S, Haydaroğlu A. Initial experience with 125I brachytherapy using an interactive treatment planning system for choroidal malignant melanoma in Turkey. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, May 9-11, Linz, Austria.

16. Özler SA, Eryıldırım A, Alaluf A, Astrahan MA, Liggett PE, Özkök S, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun tedavisinde episkleral radyoaktif iyod-125 brakiterapisi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 16-19 Mayıs, Çeşme, 1994.

17. Alaluf A, Özler SA, Eryıldırım A, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun brakiterapiye cevabının ultrasonografik özellikleri. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 16-19 Mayıs, Çeşme, 1994.

18. Killi R, Özler SA, Eryıldırım A, Alaluf A, Özbek SS, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomlarının tanısında ve brakiterapi sonuçlarının takibinde renkli doppler ultrasonografi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 16-19 Mayıs, Çeşme, 1994.

19. Özler SA, Alaluf A, Eryıldırım A, Arıcan A, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun tedavisinde episkleral radyoaktif iyod-125 brakiterapisi: İki yıllık deneyimlerimiz. XXIX. Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim, 1995.

 

Kongre Bültenlerinde Yayınlanan Makaleler

1. Haznedaroğlu G, Kaşkaloğlu M, Özler SA. Anisometropik hastalarda retinoskopik bulgularla ultrasonik aksiyel uzunluk ölçümlerinin ilişkisi. XIX. (1985) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 462-465, 1986, İstanbul.

2. Eltutar K, Özler SA. Pterijiumlarda eksizyon derivasyon otoplastisi sonuçlarımız. XX. (1986) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 195-198, 1989, Bursa.

3. Özler SA, Karadede S, Eltutar K. Trahoma bağlı korneal kurvatur değişiklikleri. XX. (1986) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 499-503, 1989, Bursa.

4. Karadede S, Eltutar K, Özler SA. Trahomda yeni görüşler ve Güney Doğu Anadolu’da son değerlendirmeler. XX. (1986) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 541-543, 1989, Bursa.

5. Eltutar K, Karadede S, Özler SA, Ediz A. Lepralı olgularda trahomun özellikleri. XX. (1986) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 544-547, 1989, Bursa.

6. Batmanoğlu A, Eltutar K, Karakaş N, Özler SA, Karadede S. Trahomda enflamasyon şiddetine göre tedavi seçiminin avantajları ve pratik uygulaması. XXIII. (1989) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1:17-20, 1989, Adana.

7. Beken Z, Eltutar K, Karakaş N, Özler SA, Karadede S. Skatrisyel trahomlu katarakt olgularında göziçi lensi uygularımız. XXIII. (1989) Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1:31-34, 1989, Adana.

8. Özler SA, Eryıldırım A, Alaluf A, Astrahan MA, Liggett PE, Özkök S, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun tedavisinde episkleral radyoaktif iyod-125 brakiterapisi. XXVIII. Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2:545-547, 1994, Antalya.

9. Alaluf A, Özler SA, Eryıldırım A, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomunun brakiterapiye cevabının ultrasonografik özellikleri. XXVIII. Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2:543-544, 1994, Antalya.

10. Özler SA, Killi R, Eryıldırım A, Alaluf A, Özbek SS, Haydaroğlu A. Koroid malign melanomlarının tanısında ve brakiterapi sonuçlarının takibinde renkli doppler ultrasonografi. XXVIII. Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 3:1228-1229, 1994, Antalya.

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

11. Eltutar K, Karadede S, Özler SA. Trahom: 174 olguda klinik gözlemlerimiz. Türk Oftalmoloji Dergisi, 16:373-381, 1986.

12. Eltutar K, Karadede S, Özler SA. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde pterijiumun özellikleri ve trahom ile ilişkisi. Türk Oftalmoloji Dergisi, 16:462-467, 1986.

13. Eltutar K, Atlıhan F, Karadede S, Özler SA. Konjenital iktiyosis ve göz bulguları. Türk
Oftalmoloji Dergisi, 17:658-664, 1987.

14. Eltutar K, Karadede S, Atlıhan F, Özler SA. Ectropion and bilateral corneal perforation in a case of congenital ichthyosiform erythroderma. Clinical and histopathological review. (French) Ophtalmologie, Jul-Sep, 2(3):253-254, 1988.

15. Yağcı A, Özler SA, Erbakan G, Ersöz B. Gaz geçirgen olmayan sert kontakt lens çalışmaları: lens kullanımı sonrası tavşanlarda kornea ve ön kamera laktat seviyeleri. Türk Oftalmoloji Dergisi, 19:510-514, 1989.

16. Özler SA, Neev J, Liaw LL, Profeta G, Haznedaroğlu G, Andaç K, Berns MW. Excimer (193 nm) ve erbium:YAG (2.94 µm) lazer fotorefraktif keratektomilerinin ultrastrüktürel karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Dergisi, 20:385-391, 1990.

17. Özler SA, Hill RA, Andrews JJ, Baerveldt G, Berns MW. Infrared laser sclerostomies. Investigative of Ophthalmology, 32:2498-2503, 1991.

18. Hill RA, Baerveldt G, Özler SA, Pickford M, Profeta GA, Berns MW. Laser trabecular ablation (LTA): Lasers in Surgery and Medicine, 11:341-346, 1991.

19. Hill RA, Özler SA, Baerveldt G, Viscardi J, Keates RH, Lee M, Harrington JA, Berns MW. Ab-interno neodymium:YAG versus erbium:YAG laser sclerostomies in rabbits. Ophthalmic Surgery, 23:192-197, 1992

20. Özler SA, Nelson JS, Liggett PE, Queiroz Jr JM, Berns MW. Photodynamic therapy of experimental choroidal melanoma model using chloroaluminum sulfonated phthalocyanine. Archieves of Ophthalmology, 110:555-561, 1992.

21. Queiroz Jr JM, Moreira H, Liggett PE, McDonnell PJ, Özler SA. Corneal toxicity study of two perfluorocarbon liquids. Arq Bras Oftal, 55 (6): 244-248, 1992

22. Queiroz Jr JM, Blanks JC, Özler SA, Alfaro DV, Liggett PE. Subretinal perfluorocarbon liquids: an experimental study. Retina, 12:S33-S39, 1992.

23. Queiroz Jr JM, Özler SA, Moreira Jr CA, Alfaro DV, Runyon T, Liggett PE. Experimental intraoperative use of perfluorotributhylamine, perfluorodecaline, and perfluoropolyether. Arq Bras Oftal, 55 (3): 112-116, 1992.

24. Özler SA, Liaw LL, Neev J, Raney D, Berns MW. Acute ultrastructural changes after excimer laser corneal ablation. Investigative of Ophthalmology 3:540-546, 1992.

25. Dugel PU, Rao NA, Özler SA, Liggett PE, Smith RE. Pars plana vitrectomy for intraocular inflammation-related cystoid macular edema unresponsive to corticosteroids. Ophthalmology, 99:1535-1541,1992.

26. Özler SA, Algan O, Haznedaroğlu G. An unexpected problem with an inexpensive air pump for vitreous surgery. [letter] Archieves of Ophthalmology, 111:583-584,1993.

27. Chong LP, Özler SA, Queiroz Jr JM, Liggett PE. Indocyanine green-enhanced diode laser treatment of melanoma in a rabbit model. Retina, 13:251-259, 1993.

28. Özler SA, Neev J, Moreira H, Haznedaroğlu G, Berns MW. Excimer laser kornea ablasyonu: Korneadan fırlayan materyalin yüksek hız fotografisi. Türk Oftalmoloji Dergisi, 23:169-175, 1993.

29. Özler SA, Algan O, Haznedaroğlu G. A simple fluid-air exchange device for vitreoretinal surgery. Ege University Medical Journal, 1(1-2):1-5, 1992.

30. Özler SA, Harner CF, Moreira H, Haznedaroğlu G, Berns MW. Excimer laser keratektomisinden sonra epitel kinetiği. Türk Oftalmoloji Dergisi, 24:185-188, 1994

31. Akkın C, Özler SA, Menteş J. Tilt and decentration of bag-fixated intraocular lenses: a comparative study between capsulorhexis and envelope techniques. Documenta Ophthalmologica, 87:199-209, 1994