Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün görüntüleri birleştirerek hayat boyu normale yakın bir şekilde birlikte kullanılmasını sağlaması açısından tavsiye olunur.

 

Yaralanma veya hastalığı takiben ortaya çıkan erişkin başlangıçlı şaşılıkta ise çift görmeyi ortadan kaldırmaya yaraması açısından tavsiye edilir. Erişkinlerdeki sonuçlar bebek ve çocuklara kıyasla erişkinlerin göz cerrahisine adaptasyon azlığı nedeniyle daha az başarılı ve hatta bazan hayal kırıklığı yaratacak sonuçları olabilir.

 

 

ALTERNATİFLER

 

• Cerrahi yapmamak

• Küçük kaymalarda prizmalar

• Cerrahi endikasyon olmadığında lense bağlı uyumsal içe kaymayı azaltmak için gözlük camları veya ilaç tedavileri

• Göz egzersizleri (ortoptik tedavi) bazı zaman zaman ortaya çıkan dışa kaymalarda yardımcı olabilir

• Çift görmeyi kontrol etmede bir göz kapatılabilir

 

CERRAHİNİN AÇIKLAMASI

 

• Göz kasları gerginleştirilir veya gevşetilir

• Gözkasları göz küresinden ayrılmaz fakat yeni yerlerine bağlanır

• Emilebilen ipliklar kullanılır

• Lokal veya genel anestezi uygulanır

• Bazan 24-48 saat süren ağrılar olabilir

• Genellikle kalıcı skar dokusu oluşmaz

• Genellikle gözler iki hafta kadar kırmızı kalır

• Cerrahiden sonra 1 hafta kadar ilaç tedavisi yapılır

 

Şaşılık cerrahisinin içerdiği riskler:

 

Genel veya lokal olsun bazı anestezi riskleri mevcuttur. Çok ender durumlarda literatürde ölüm, beyin fonksiyonlarında bozulma, zatürre, ile anesteziye veya başka nedenlere bağlı görmede kayıp bildirilmiştir. Bunların bir kısmı kanama, retina dekolmanı, enfeksiyon, veya göze gelen kan akımının bozulmasına bağlıdır.

 

Gözler bazen ameliyattan sonra tam düz hale gelmeyip birden fazla cerrahi gerekebilir.

 

Bazen gözkapağı pozisyonu değişebilir.

 

Daha küçük riskler ciddi olmayan göz küresi etrafındaki konjonktivada kanama, korneada çizilme, yüzey enfeksiyonları, kırmızı göz, iplik reaksiyonları, ağrı, implantasyon kistleri ve skar dokusu oluşması, ve diğer minor riskleri içerir.

 

Her muhtemel komplikasyonun buraya listelenmesi de ayrıca mümkün değildir.

 

Yukarıda belirtilen risklere rağmen, ben anladım ki risklerine rağmen bu cerrahiyi olmak istiyorum.

 

Ender olarak umulmayan veya farklı bir durumla da karşılaşılabilir. Böyle durumlarda cerrahıma gerekli her türlü tedaviyi yapmasına yetki veriyorum.

 

Bu onam formunu okudum ve anladım. Sorularım cevaplandı. Cerrahım ve ekibine operasyonu diğer gerekli gördükleri işlemleri gerçekleştirmelerine izin ve yetki veriyorum.

 

Hasta (veya hasta adına imza koyabilecek otorize kişi) Tarih

 

Şahit Tarih

 

GENEL ONAM FORMUNA EK FORM

Şaşılık Cerrahisi Onam Formu

ŞAŞILIK CERRAHİSİ İÇİN ONAM FORMU

 

 

Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi olup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün görüntüleri birleştirerek hayat boyu normale yakın bir şekilde birlikte kullanılmasını sağlaması açısından tavsiye olunur.

 

Yaralanma veya hastalığı takiben ortaya çıkan erişkin başlangıçlı şaşılıkta ise çift görmeyi ortadan kaldırmaya yaraması açısından tavsiye edilir. Erişkinlerdeki sonuçlar bebek ve çocuklara kıyasla erişkinlerin göz cerrahisine adaptasyon azlığı nedeniyle daha az başarılı ve hatta bazan hayal kırıklığı yaratacak sonuçları olabilir.

 

 

ALTERNATİFLER

 

• Cerrahi yapmamak

• Küçük kaymalarda prizmalar

• Cerrahi endikasyon olmadığında lense bağlı uyumsal içe kaymayı azaltmak için gözlük camları veya ilaç tedavileri

• Göz egzersizleri (ortoptik tedavi) bazı zaman zaman ortaya çıkan dışa kaymalarda yardımcı olabilir

• Çift görmeyi kontrol etmede bir göz kapatılabilir

 

CERRAHİNİN AÇIKLAMASI

 

• Göz kasları gerginleştirilir veya gevşetilir

• Gözkasları göz küresinden ayrılmaz fakat yeni yerlerine bağlanır

• Emilebilen ipliklar kullanılır

• Lokal veya genel anestezi uygulanır

• Bazan 24-48 saat süren ağrılar olabilir

• Genellikle kalıcı skar dokusu oluşmaz

• Genellikle gözler iki hafta kadar kırmızı kalır

• Cerrahiden sonra 1 hafta kadar ilaç tedavisi yapılır

 

Şaşılık cerrahisinin içerdiği riskler:

 

Genel veya lokal olsun bazı anestezi riskleri mevcuttur. Çok ender durumlarda literatürde ölüm, beyin fonksiyonlarında bozulma, zatürre, ile anesteziye veya başka nedenlere bağlı görmede kayıp bildirilmiştir. Bunların bir kısmı kanama, retina dekolmanı, enfeksiyon, veya göze gelen kan akımının bozulmasına bağlıdır.

 

Gözler bazen ameliyattan sonra tam düz hale gelmeyip birden fazla cerrahi gerekebilir.

 

Bazen gözkapağı pozisyonu değişebilir.

 

Daha küçük riskler ciddi olmayan göz küresi etrafındaki konjonktivada kanama, korneada çizilme, yüzey enfeksiyonları, kırmızı göz, iplik reaksiyonları, ağrı, implantasyon kistleri ve skar dokusu oluşması, ve diğer minor riskleri içerir.

 

Her muhtemel komplikasyonun buraya listelenmesi de ayrıca mümkün değildir.

 

Yukarıda belirtilen risklere rağmen, ben anladım ki risklerine rağmen bu cerrahiyi olmak istiyorum.

 

Ender olarak umulmayan veya farklı bir durumla da karşılaşılabilir. Böyle durumlarda cerrahıma gerekli her türlü tedaviyi yapmasına yetki veriyorum.

 

Bu onam formunu okudum ve anladım. Sorularım cevaplandı. Cerrahım ve ekibine operasyonu diğer gerekli gördükleri işlemleri gerçekleştirmelerine izin ve yetki veriyorum.

 

Hasta (veya hasta adına imza koyabilecek otorize kişi) Tarih

 

Şahit Tarih

 

GENEL ONAM FORMUNA EK FORM

 

[GENEL ONAM FORMUNA EK FORM]

ŞAŞILIK CERRAHİSİ

 

 

Haftalar, aylar, veya hatta yıllar sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar

1. Enfeksiyon

2. Gözün kazayla delinmesi

3. Az veya çok düzelmeler

4. Çift görme

5. Ender görülen cerrahi iplik reaksiyonu

6. Görme veya göz kaybı

 

Göz çevresine yapılan local anestezi komplikasyonları:

1. Göz küresinin delinmesi

2. Optik sinir harabiyeti

3. Retina dolaşımının bozulması

4. Gözkapağı düşmesi

5. Solunum depresyonu

6. Hipotansiyon

 

Ek yorumlar:

 

 

Hasta (veya hasta adına imza koyabilecek otorize kişi) Tarih

 

Şahit Tarih