Şaşılık

Şaşılık o gözlerin biribirlerine göre hizalarının bozuk olduğu durumdur. Bazan gözler içe bazan da dışa kayarlar. Aslında şaşılığın pek çok tipi vardır.Gözlerde şaşılık varlığı 4 aydan sonra önem kazanır. 4. aydan sonra devam eden bir şaşılık mutlaka bir göz doktoru tarafından görülmelidir. Tedavi edilmeyen bir şaşılık göz tembelliğine (ambliyopi) neden olabilir.