Göz Kuruluğu Testleri

Yazdır

1. Gözyaşı film tabakası değerlendirilmesi,
2. Gözyaşı menisküsü değerlendirilmesi,
3. Schirmer testleri,
4. Rose bengal testi
5. Gözyaşı kırılma zamanı testi.