C.A.M. terapi

Yazdır

Ambliyopi görme kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir.

Ambliyopi tedavisinde kullanılan yöntemlerden en yaygını kapama tedavisidir.

Son yıllarda kullanılan CAM görme uyarıcısı ile tedavi yönteminin , minimal kapama yöntemi ile birlikte görme keskinliğinde anlamlı artış sağladığı anlaşılmıştır.